Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bijeenkomst gedragswetenschappers PO en V(S)O

link
Thema: Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Inhoud: In deze bijeenkomst grijpen we terug naar belangrijke uitgangspunten ten aanzien van het uitvoeren van diagnostiek binnen een school. Hierbij gebruiken we het…