Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
9 november 2023

Alweer ziekgemeld?!

Hoe stimuleren we de schoolaanwezigheid?

Inhoud:

Ziekteverzuim neemt toe en wordt ook wel het nieuwe spijbelen genoemd. Ook lezen we over toenemende aantallen thuiszitters. Hoe kun je als school hierop inzetten zodat de leerling weer meer deelneemt aan het schoolproces?
Hoe langer of vaker een leerling afwezig is, hoe schadelijker voor de ontwikkeling van de leerling, hoe meer risico er is op volledig schooluitval, en hoe complexer de oplossing. Zowel voor de leerling als voor school wordt het ingewikkelder om het leerproces cognitief en sociaal op gang te houden dan wel te herstellen.

Opzet:

Hoe kunnen we de leerling blijven betrekken bij het onderwijs? Preventief handelen helpt: tijdig signaleren en actie ondernemen kan langdurige uitval voorkomen. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jullie onderwijspraktijk geven we praktische handreikingen bij door jullie zelf ingebrachte casussen.

Overige informatie:

Doelgroep: Mentoren, verzuimcoördinatoren, teamleiders, zorg-/ondersteuningscoördinatoren
Datum: donderdag 9 november 2023
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.

Over de trainers:

Susan Heukshorst en Mark van den Bosch zijn begeleiders passend onderwijs met veel ervaring in het begeleiden van leerlingen (en hun mentoren/docenten op school) met ondersteuningsbehoeften op het gebeid van (ziekte)verzuim.

Inschrijving 'Alweer ziekgemeld?!'

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Géén privé emailadres.
Inschrijving(Vereist)
We gaan ervan uit dat je deelneemt na inschrijving. Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl