Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
6 oktober 2023

Cultuursensitieve communicatievaardigheden

Inhoud:

Deze training is een vervolg op de studiedag Cultuursensitief werken van februari jl. (verzorgd door Netwerk Cultuursensitief werken. Voor deelname is het niet noodzakelijk dat je deze studiedag hebt gevolgd.)

Opzet:

In subgroepen oefenen we cultuursensitieve communicatievaardigheden rond gesimuleerde situaties uit de onderwijs- en begeleidingspraktijk.

Opbrengsten:

Na afloop van deze workshop

* Ken je de meest relevante verschillen in communicatie die zich kunnen voordoen in verbale en non-verbale communicatie en weet je hoe je je eigen communicatiestijl effectief kunt aanpassen in de communicatie met ouders en leerlingen (herhaling studiedag).

* Kun je cultuursensitief communiceren over veel voorkomende situaties zoals bijvoorbeeld schoolkamp, stage, kledingvoorschriften bij gym/sportdag, onwelkome boodschap overbrengen, gedrag bekrachtigen of begrenzen, e.d.

* Heb je bruikbare tips om ouders van leerlingen met een migratie achtergrond meer te betrekken bij de school en het onderwijs aan hun kinderen.

Overige informatie:

Doelgroep: Medewerkers vanuit het V(S)O die hebben deelgenomen aan de studiedag Cultuursensitief werken (van februari 2023) of die anderszins kennis hebben van relevante cultuur- en communicatieverschillen.
Aantal deelnemers: maximaal 14
Datum: vrijdag 6 oktober 2023
Tijd: 09.00 – 14.00 uur (incl. lunch)
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.

Over de trainers:

Salima El Guada, zelfstandig intercultureel trainer, werkzaam als adviseur bij Vizier gericht op discriminatie en diversiteit. Voorheen werkte zij onder meer als docent bij de minor Intercultureel werken van de HAN.
Loubna Alsayed, intercultureel trainer/social worker, van Syrische afkomst, werkzaam als consulent bedrijfsdienstverlening statushouders bij Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Voorheen werkte zij onder meer als trainer/adviseur bij Spectrum.

Aanmelding Cultuursensitieve communicatievaardigheden

    Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl