Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
10 oktober 2023

Fixed en Growth Mindset, de overtuigingen die we hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten.

Inhoud:

Zowel de eerste als de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag gaan met een stuk theorie omtrent Fixed en Growth Mindset. We kijken naar mogelijkheden tot ondersteuning als de mindset het leren belemmert. We bekijken onderling casussen en gaan hiermee aan de slag.
De werkvorm bestaat uit het met elkaar zoeken naar passende werkvormen, waarbij informatie onderling wordt gedeeld. De workshop is voor iedereen die te maken heeft met leerlingen die een te sterke fixed mindset hebben. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

Opzet:

Twee bijeenkomsten van (max.) 2 uur op dinsdagmiddag 10 oktober en dinsdag 31 oktober. Bij deelname is het nodig zelf een casus in te brengen die te maken heeft met het onderwerp mindset. We zullen zowel bijeenkomst 1 als 2 hiermee aan de slag gaan.
De casus graag vóór 5 oktober mailen aan Dee Dee Rijnders.

Opbrengsten:

Na afloop van deze scholing weet je wat een te fixed mindset kan betekenen voor een leerling en hoe je deze als docent/ begeleider kunt beïnvloeden. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om aan de hand van eigen inbreng aan de slag te gaan met een leerling en praktische tools toe te passen.

Overige informatie:

Doelgroep: Docenten/leerlingbegeleiders die te maken hebben met leerlingen met problemen rondom te fixed mindset of vragen hebben over hoe een te fixed mindset werkt bij leerlingen.
Aantal deelnemers: maximaal 15
Datum: dinsdag 10 en 31 oktober 2023
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.

Workshopgever/trainer is Dee Dee Rijnders, werkzaam als BPO-er bij het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., ECHA-specialist en ondersteunend bij het kenniscentrum en via het samenwerkingsverband als HB-specialist.

Aanmelding Fixed en Growth Mindset

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)