Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
5 april 2023

Themabijeenkomst ‘Genderidentiteit en onderwijs’

Inhoud:

Informatie en uitwisseling over het thema Genderidentiteit en onderwijs.
De deelnemers krijgen inhoudelijke en praktijkgerichte informatie over situaties die zich voordoen in de scholen (o.a. over de GSA-netwerken) en op de transgenderpoli (o.a. over het transitieproces en de medisch-psychologische impact op de ontwikkeling van jongeren).

Opzet:

Deze bijeenkomst bestaat uit 2 presentaties en een interactieve theateruitvoering.

Opbrengsten:

Na afloop van deze bijeenkomst…

  • weet je wat genderidentiteit en -expressie inhoudt en weet je wat/waarvoor ‘pronouns’ zijn.
  • weet je hoe de ontwikkeling van genderdysforie (GD) verloopt.
  • weet je hoe een traject op de transgenderpoli verloopt (intake-screening-diagnose-behandeling).
  • ken je de mogelijke medisch-psychologische consequenties en daaruit voortvloeiende onderwijs-ondersteuningsbehoeften
  • weet je welke ondersteuningsmogelijkheden werken.
  • weet je wat een GSA-netwerk is en doet en wat de rol van leerlingen daarbij is.
  • kun je je ervaringen integreren/uitdragen op je eigen school.
  • heb je je netwerk uitgebreid en handvatten gekregen om diversiteit op jouw school verder vorm te geven.

Programma:

15.00 – 15.40 uur Centrale introductie door Helene Sieljes (SWV VO-VSO Nijmegen)
Intermezzo Helder Theater
Mystery guest
15.45 – 16.15 uur Presentatie 1 – Door Jeannette Buijs (Dominicus College)
16.15 – 16.45 uur Presentatie 2 – Door Harry Horsman (Transgenderpoli RadboudUMC)
16.45 – 17.00 uur Koffiepauze met materialenmarkt met het COC, steunpunt gendervragen, Lux@Bieb, GSA Meetup.
17.00 – 17.45 uur Workshopronde: in 4 groepen, interactief met leerlingen/ouders en Helder Theater
17.45 – 18.45 uur Pauze met kleine maaltijd (soep/broodjes) en vervolg materialenmarkt
18.45 – 19.45 uur Helder Theater m.m.v. leerlingen en ouders
19.45 – 20.00 uur Centrale afsluiting door Helene Sieljes

 

Overige informatie:

Doelgroep: Onderwijsprofessionals: docenten/mentoren, leerlingbegeleiders, begeleiders passend onderwijs (BPO), ondersteuningscoördinatoren, gedragswetenschappers, schoolmaatschappelijk werkenden, GGD jeugdartsen, -verpleegkundigen, teamleiders en andere belangstellenden.
Aantal deelnemers: Maximaal 100
Datum: Woensdag 5 april 2023
Tijd: 15.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Locatie: Theaterzaal NSG Groenewoud, Van Cranenborchstraat 7 te Nijmegen

Over de workshopgevers/trainers:

De workshopgevers zijn Harry Horsman (coördinator transgenderpoli RadboudUMC) en Jeanette Buijs (ondersteuningscoördinator Dominicus College en Pontem College 2).
Harry Horsman werkt als klinisch psycholoog in het RadboudUMC en is opgeleid in diverse ziekenhuizen op het gebied van de medische psychologie. Sinds 1 maart 2020 werkt hij in het Radboud UMC Expertisecentrum voor Geslacht en Gender (REG&G) waar hij als behandelaar is betrokken bij de transgenderzorg. Naast zijn klinische werk, geeft hij les aan verschillende postdoctorale BIG-opleidingen op het gebied van medische psychologie.
Jeannette Buijs is sinds 18 jaar ondersteuningscoördinator op het Dominicus College in Nijmegen. Vanaf 2010 is ze nauw betrokken bij de activiteiten die o.a. vanuit COC Nederland en SchoolsOUT Nijmegen georganiseerd worden. Denk aan GSA, inspiratiebijeenkomsten over seksuele diversiteit en docentenbijeenkomsten in het land. Ze heeft veel ervaring opgedaan met leerlingen en ouders bij hun zoektocht op school.

Inschrijving themabijeenkomst 'Genderidentiteit en onderwijs'

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Bevestiging aanmelding(Vereist)
Zonder calamiteiten of corona-gerelateerde belemmeringen gaan we ervan uit dat je deelneemt na aanmelding. Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl