Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
29 september 2023

Groepsdynamica – De lastige klas

De lastige klas: Niets aan te doen?

Het groepsproces in de klas heeft invloed op de sfeer, het gedrag en de motivatie om te leren.
In deze training leer je zicht te krijgen op het groepsproces en krijg je concrete handvatten deze positief te beïnvloeden, ook wanneer een klas als heel lastig wordt ervaren zowel wat betreft gedrag als motivatie voor het leeraanbod.

Opzet:

De training is interactief. Theorie en praktijk worden afgewisseld en er kan gewerkt worden met de eigen casuïstiek van de deelnemers. Het geleerde is meteen toepasbaar.

Opbrengsten:

Na afloop van deze cursus;

  • Weet je meer over groepsprocessen en de verschillende stadia daarin.
  • Weet je op welke manier motivatie van leerlingen en van jezelf een rol speelt in de omgang van de leerlingen met elkaar en met jou als docent.
  • Ken je de invloed van Corona op het huidige gedrag van leerlingen.
  • Kun je adequaat Interventies inzetten.
  • Kun je omgaan met verschillen in de groep.
  • Heb je handvatten om het groepsproces daadwerkelijk te beïnvloeden.
  • Heb je handreikingen om de groep effectief te bespreken

Overige informatie:

Doelgroep: docenten en mentoren in het Voortgezet Onderwijs
Aantal deelnemers: maximaal 16
Datum: deel 1 – vrijdag 29 september 2023
deel 2 – vrijdag 10 november 2023
Tijd: 09.00 – 16.00 uur
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.
Bijzonderheden: Inclusief een (naar wens vegetarische) lunch.

Over de trainer:

Workshopgever/trainer is Ad van Andel namens Salto, training en advies voor het onderwijs uit Utrecht. Ad is een ervaren docent en schoolleider en verzorgt de laatste jaren trainingen in heel het land, onder andere over het thema de lastige klas en over groepsprocessen, mentoraat en handelingsgericht werken. Tevens begeleidt hij schoolleiders en docenten in de praktijk van alle dag zodat zij effectiever kunnen handelen.

Inschrijving Groepsdynamica - De lastige klas

    Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl