Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
6 juni 2023

Kennis- en uitwisselingsnetwerk Mentale Veerkracht

Aanleiding:

In april 2021 hadden we, in de laatste netwerkbijeenkomst Mentale Veerkracht, de lezing van Marloes Kleinjan over mentaal welbevinden.
Marloes is programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Youth Mental Health Promotion Universiteit Utrecht.
Nu gaan we de draad weer oppakken!

Even als reminder:

Inhoud:

De focus van de netwerkbijeenkomsten Mentale Veerkracht ligt op de preventieve en school-brede aanpak i.p.v. curatieve en/of ad hoc interventies.
De doelstelling blijft om scholen als geheel sterker te maken in het bevorderen van mentaal welbevinden en veerkracht bij de leerlingen en collega’s.
Dit om somberheidsklachten, depressie/suïcide, angst, perfectionisme, eetstoornissen e.d. voor te zijn.
Recent bleek in het nieuws dat dit nog steeds actueel is: Meisjes in Nederland zijn minder gelukkig dan vijf jaar geleden (nos.nl)
Het afgelopen schooljaar hebben scholen, al dan niet met NPO middelen, extra activiteiten ondernomen om de mentale gevolgen van corona en lockdowns te ondervangen.
Deze ervaringen zijn te waardevol om niet met elkaar te delen. Dat hebben velen van jullie op diverse plekken ook aangegeven als wens.

Vanuit het Kenniscentrum organiseren we daarom dit schooljaar weer 3 bijeenkomsten.
* Bijeenkomst 1 – maandag 7 november  2022 *
In deze eerste bijeenkomst startten we met het delen van de uitgangspunten. We hadden de eer en het geluk een recente presentatie van Marloes Kleinjan te mogen gebruiken (voor deelnemers: zie padlet)
We hebben vervolgens kort geïnventariseerd welke interventies zijn/worden ingezet op jullie scholen, al dan niet vanuit de NPO gelden.
We hebben onderling afgesproken welke scholen in een volgende bijeenkomst good practice gaat delen.

* Bijeenkomst 2 – dinsdag 7 februari 2023 *
In deze bijeenkomst staat ‘Verbindend communiceren’ op het programma en zullen we nog eens de aanleiding, doelen en uitgangspunten van het samengevoegde kennis- en uitwisselingsnetwerk toelichten.

* Bijeenkomst 3 – dinsdag 6 juni 2023 *
De inhoud van deze bijeenkomst bepalen we samen in bijeenkomst 2.

– Het is mogelijk dat we extra bijeenkomsten inlassen. –

Opbrengsten:

Na afloop van deze bijeenkomsten:

  • kun je school-breed denken als het gaat om bevorderen van mentale veerkracht;
  • weet je wat andere scholen doen en hoe dit bevalt en doe je ideeën op t.a.v. interventies die je zelf zou kunnen toepassen.

Doelgroep: (z)oco’s, gw’ers en collega’s die (van plan zijn om) werk (te) maken van mentale veerkracht in hun school
Tijd: 15.30 uur – 17.00 uur
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen

Cursusleiders:

Marieke te Plate, GGD Gelderland Zuid; Mathilde Schouten en Helene Sieljes, consulenten SWV, ondersteund door Esther van den Broek (beleidsmedewerker SWV).

Inschrijving Mentale Veerkracht

  • Géén privé emailadres
    Bij inschrijving rekenen we op jouw komst. Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl