Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19 september 2023

Verlies en rouw in het V(S)O – basis

‘Ik ben, ik ben wat jij niet ziet…!’

In het voortgezet onderwijs heeft een groot aantal leerlingen al ingrijpende sleutelmomenten meegemaakt in het leven, momenten die erom vroegen om de poort naar het hart (een tijd) te sluiten. Een overlijden van iemand waarvan je veel hield, een echtscheiding, verlies van je gezondheid, vluchten uit je land van herkomst… zo maar wat ingrijpende ervaringen die zo groot zijn dat je niets anders kunt dan je hart sluiten om niet overspoeld te worden.

Rouwen om een ingrijpend verlies is een enorme klus als je midden in de puberteit en adolescentie zit. In deze ontwikkelingsfase is alles gericht op verandering, ontwikkelen van je eigen identiteit en stappen zetten naar een eigen toekomst. Die ontwikkelingstaken zijn nauwelijks te combineren met een verlies, dat ervoor zorgt dat je stil staat, jezelf (deels) kwijtraakt en de toekomst ineens compleet verandert.

Deze middag staan we stil bij de vraag hoe jongeren een weg proberen te vinden in het omgaan met een ingrijpend verlies. En natuurlijk ook bij de vraag hoe wij, als mens én professional, tegemoet kunnen komen aan hun ondersteuningsbehoefte zowel binnen  als buiten de klas.

Er wordt kennis aangereikt en u leert signalen van rouw te herkennen en hierop af te stemmen.

Verder is er veel ruimte om te ervaren en uit te wisselen… werken met rouwende jongeren kan immers ook alleen in contact!

Overige informatie:

Doelgroep: docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkenden.
Aantal deelnemers: maximaal 12
Datum: dinsdag 19 september 2023
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.

Over de trainer:

Tanja van Roosmalen (1969) is rouwtherapeut voor kinderen en jongeren. Na acht jaar als orthopedagoog in een academisch ziekenhuis en vijftien jaar als ambulant begeleider in het onderwijs te hebben gewerkt met leerlingen met een (vaak) levensbedreigende aandoening is zij zich verder gaan specialiseren in rouw na ingrijpend verlies. Dat doet ze vanuit haar eigen praktijk LEF Verliesbegeleiding, waar ze gezinnen, kinderen en jongeren ondersteunt, met name rondom ziekte en overlijden. Daarnaast is ze opleider bij de Post-HBO opleiding Omgaan met Verlies – Kinderen en Jongeren bij Opleidingen Land van Rouw en bij het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Haar ervaringen deelt ze ook regelmatig met publicaties in (social) media. In 2020 verscheen van haar het boek ‘Een pleister tegen tranen – ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder’, dat ze samen schreef met dr. Riet Fiddelaers-Jaspers en Machteld Lavell (uitgeverij: In De Wolken).

Inschrijving Verlies en rouw in het V(S)O - basis

    Bij inschrijving rekenen we op jouw komst. Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl