Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Alweer ziekgemeld?!

Bijeenkomst
Hoe stimuleren we de schoolaanwezigheid? Inhoud: Ziekteverzuim neemt toe en wordt ook wel het nieuwe spijbelen genoemd. Ook lezen we over toenemende aantallen thuiszitters. Hoe kun je als school hierop…

Cultuursensitieve communicatievaardigheden

Bijeenkomst
Inhoud: Deze training is een vervolg op de studiedag Cultuursensitief werken van februari jl. (verzorgd door Netwerk Cultuursensitief werken. Voor deelname is het niet noodzakelijk dat je deze studiedag hebt…

Traumasensitief begeleiden van leerlingen

Bijeenkomst
Een meerderheid van jongeren in de middelbare schoolleeftijd heeft al te maken (gehad) met minstens één ingrijpende levensgebeurtenis. Het kan gaan om eenmalige gebeurtenissen (zoals een ongeluk of het verlies…