Home / Registratie Datalek

Registratieformulier datalek

Met dit formulier kan een ontdekker of verwerker een beveiligingsincident/datalek melden. We spreken van een datalek als persoonsgegevens bij onbevoegden terecht zijn gekomen en/of verloren zijn gegaan.