Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling en het actueel houden van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen op elk moment worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SWV VO-VSO Nijmegen e.o.

Website ontwikkeling

Deze website is tot stand gekomen met ondersteuning van Zuiver C en Ontverpia.