Home / Kenniscentrum Passend Onderwijs

Kenniscentrum Passend Onderwijs

Docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkenden
Executieve Functies

Sinds de school zes weken geleden begon, heb je de leerlingen iedere dag herinnerd aan de routine om de dag mee te beginnen. De meeste leerlingen houden zich gemakkelijk aan…

10 september
09:00 - 16:00
Mentoren voortgezet onderwijs, zowel startende als ervaren mentoren
Mentortraining

Inhoud:
In de mentortraining komen onderwerpen aan bod als positieve groepsvorming, gespreksvoering met leerlingen en ouders en collegiale consultatie. Naar aanleiding van de coronaperiode en het zogenoemde afstandsleren zal…

17 september
09:00 - 16:00
Teamcoördinatoren, docenten/mentoren, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkenden, orthopedagogen, leerlingbegeleiders etc.
Mentale veerkracht 1 – Het gesprek over terugveren

In de bijeenkomsten Mentale Veerkracht informeren en inspireren we, wisselen we uit, en werken we aan een schoolbrede aanpak voor mentale veerkracht. Een filosofische kijk hierop hebben we nog niet…

21 september
15:00 - 17:00
Beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden die beleid over onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen vorm (willen) geven
Hoogbegaafdheid – beleid

Vanuit de ideeën over (hoog)begaafdheid gaan we in twee opeenvolgende bijeenkomsten aan de slag met beleid voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Doel:
De deelnemer heeft voldoende informatie en ideeën…

6 oktober
14:30 - 16:30
Docenten, OOP, Management, alle schooltypen.
Korte lontjes en machogedrag

Inhoud:
Over deze leerlingen gaan we het hebben:
* Als je iets van ze zegt staan ze meteen op scherp.
* Is de kortlonterigheid door het corona-thuiszitten…

13 oktober
09:00 - 16:00
docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkenden.
Traumasensitief begeleiden van leerlingen in het VO

Een meerderheid van jongeren in de middelbare schoolleeftijd heeft al te maken (gehad) met minstens één ingrijpende levensgebeurtenis. Het kan gaan om eenmalige gebeurtenissen (zoals een ongeluk of het verlies…

19 oktober
14:30 - 17:00