Kenniscentrum Passend Onderwijs

docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren.
E-learning: Emotieregulatie uitgelegd

Let op: Er is geen uiterste inschrijfdatum. De genoemde datum bij dit bericht is een administratieve datum.

Inhoud:
Een leerling die vanuit het niets ontploft, een collega…

15 november
00:00 - 00:00
docenten en onderwijsbegeleiders die een paar keer per jaar of vaker betrokken zijn bij leerlingen met leer- en/of gedragsproblematiek waarbij de vraag centraal staat of dit verband houdt met (hoog)begaafdheid.
Lezing ‘Er komt niet uit wat er in zit’

Inhoud:
Bij kinderen/jongeren met een hoge intelligentie en ASS en/of ADHD verloopt de ontwikkeling (veelal op didactisch gebied) minder goed tot moeizaam. Niet zelden resulteert dit in dreigend schooluitval.…

16 november
15:00 - 17:00
Iedereen die met jongeren werkt
Meer motivatie in de klas

Inhoud:
Herken je deze voorbeelden?
* De leerlingen letten niet goed op.
* Er wordt gezucht tijdens de uitleg.
* Een leerling vraagt: waarom moeten we…

22 november
09:00 - 15:30
docenten, mentoren, leerlingbegeleiders.
Verlies en rouw – basis

‘Ik ben, ik ben wat jij niet ziet…!’

In het voortgezet onderwijs heeft een groot aantal leerlingen al ingrijpende sleutelmomenten meegemaakt in het leven, momenten die erom vroegen om de…

23 november
14:30 - 17:00
(toekomstig) docenten/mentoren, leerlingbegeleiders, gedragswetenschappers,  schoolmaatschappelijk werkenden, allen die geïnteresseerd zijn in angststoornissen.
Angstproblematiek in het voortgezet onderwijs

Inleiding:
In 2014 ben ik begonnen met mezelf te filmen tijdens een minder fijne periode in mijn leven. Ik wilde een documentaire maken en mensen laten zien hoe mijn…

30 november
16:00 - 17:30
Teamcoördinatoren, docenten/mentoren, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkenden, orthopedagogen, leerlingbegeleiders etc.
Mentale veerkracht 1 – Het gesprek over terugveren

In de bijeenkomsten Mentale Veerkracht informeren en inspireren we, wisselen we uit, en werken we aan een schoolbrede aanpak voor mentale veerkracht. Een filosofische kijk hierop hebben we nog niet…

7 december
15:00 - 17:00
elke docent die serieus werk wil maken van gedifferentieerd onderwijs
Differentieer in elke les

Inhoud:
Met de komst van Passend Onderwijs wordt er steeds vaker gevraagd om gedifferentieerd onderwijs. Elke les tracht je zoveel mogelijk recht te doen aan de pedagogisch-didactische ondersteuningsbehoeften van…

8 december
09:00 - 15:30
Docenten en onderwijsbegeleiders die frequent betrokken zijn bij leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking al dan niet i.c.m. emotionele – en/of gedragsproblematiek.
Lezing ‘Het bevorderen van de leerontwikkeling, zelfstandigheid en welbevinden van leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking in het V(S)O i.c.m. een gedrags- en/of emotionele problematiek.’

Inhoud:
Bij kinderen/jongeren met een (licht) verstandelijke beperking verloopt de ontwikkeling (veelal op didactisch gebied) minder goed tot moeizaam. Dit komt deels door beperktere cognitieve capaciteiten, deels door maatschappelijke…

14 december
15:00 - 17:00
Docenten, OOP, Management, alle schooltypen.
Korte lontjes en machogedrag

Inhoud:
Over deze leerlingen gaan we het hebben:
* Als je iets van ze zegt staan ze meteen op scherp.
* Is de kortlonterigheid door het corona-thuiszitten…

21 januari
09:00 - 16:00
teamleiders, mentoren/leerlingbegeleiders, verantwoordelijk voor de leerlingbespreking
Effectieve leerlingbesprekingen

Inhoud:
We gaan samen aan de slag om oplossingen te vinden voor de knelpunten die jullie op je school ervaren. Waar loop je tegenaan? Wat is er voor nodig…

26 januari
09:00 - 15:30