Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 juni 2023

Bijeenkomst gedragswetenschappers PO en V(S)O

Thema: Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs.

Inhoud:
In deze bijeenkomst grijpen we terug naar belangrijke uitgangspunten ten aanzien van het uitvoeren van diagnostiek binnen een school. Hierbij gebruiken we het boek Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs van Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering als uitgangspunt.

Opzet:
Een stukje theorie over handelingsgerichte diagnostiek zal herhaald worden. Onder meer met behulp van de checklist en het stappenplan uit het boek zullen we weer eens kritisch naar onze eigen diagnostiek kijken. De opdrachten worden opgedeeld in 3 onderdelen:
1. het helder krijgen van de hulpvraag
2. het komen tot de uitvoering van je onderzoek
3. het overbrengen van je advies vanuit de informatie van je onderzoek

Voorbereiding deelnemers:
* blader voorafgaand aan de bijeenkomst weer eens door je boek Handelingsgerichte Diagnostiek in het onderwijs
* neem van een onderzoeksverslag het deel van de hulpvraag (geanonimiseerd) mee
* neem een samenvatting van een (geanonimiseerde) verslag van een uitgebreide diagnostiek mee

Opbrengsten:
Na afloop van deze scholing:
* heb je je kennis van Handelingsgerichte Diagnostiek weer opgefrist;
* heb je inzicht gekregen in hoe je nog beter/handelingsgerichter diagnostiek kunt uitvoeren binnen je school/scholen;
* heb je een fijne uitwisseling gehad met je collega Gedragswetenschappers van zowel het VO als het PO.

Overige informatie:

Doelgroep: Gedragswetenschappers SWV VO-VSO Nijmegen e.o. en SWV PO Stromenland
Datum: Donderdag 1 juni 2023
Tijd: 10.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur, lunch van 12.00-13.00 uur)
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.

Over de workshopgevers/trainers:

Joyce Jansen: gedragswetenschapper Metameer en tevens werkzaam bij Samenwerkingsverband PO Stromenland.
Ineke Hanemaaijer: gedragswetenschapper Stichting Sint Josephscholen en tevens eigenaar Durf te leren! Onderwijsadvies.
Mathilde Schouten: consulent bij SWV VO-VSO Nijmegen e.o. Van oorsprong gedragswetenschapper en van hieruit nu in de rol coördinator Netwerk Gedragswetenschappers binnen het genoemde SWV.

Aanmelding bijeenkomst gedragswetenschappers PO en V(S)O

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Géén privé emailadres.
Neem je deel aan de lunch?(Vereist)
Van 12.00-13.00 uur staat er een (naar keuze) vegetarische lunch klaar.