Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
10 februari 2023

Activerende gespreksvoering met leerlingen met een licht verstandelijke beperking

Inhoud:

De betrokkenheid van de jongere/volwassene bij een gesprek is essentieel voor het slagen van het onderwijs/hulpverleningstraject. Betere resultaten worden immers behaald als de jongere invloed ervaart, gemotiveerd is en zich eigenaar voelt van zijn eigen traject.

Deze cursus biedt een intensieve training voor het voeren van gesprekken met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij wordt gewerkt met verschillende soorten input: ten eerste kennis van gespreksvoering en LVB, daarnaast vaardigheidstraining op gebied van activerende gesprekstechnieken zoals vragen stellen, luisteren, feedback, observeren en motiverende gespreksvoering. Voorts is er aandacht voor het belang van de non-verbale communicatie en de inzet van ondersteunende middelen in het gesprek. Het doel is het ontwikkelen van een eigen stijl in activerende gespreksvoering. Er wordt gebruik gemaakt van de feedback van medecursisten en feedback van de docent. De praktijk tussen de bijeenkomsten wordt benut om het geleerde toe te passen en daarop te reflecteren.

Opzet:

Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training.

Opbrengsten:

Na afloop van deze cursus…
heb je:

  • kennis van activerende gesprektechnieken en LVB
  • praktische vaardigheden voor het voeren van activerende gesprekken

kun je:

  • inzicht in eigen competenties ten aanzien van gesprekvoering
  • het ontwikkelen van een eigen stijl in activerende gespreksvoering en het toepassen van gesprekstechnische interventies

Overige informatie:

Doelgroep: docenten/mentoren/leerlingbegeleiders van jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Aantal deelnemers: maximaal 15
Datum: vrijdag 10 februari 2023 en woensdag 15 maart 2023
Tijd: 09.30 – 16.45 uur
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.

Over de workshopgever/trainer:

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek ‘Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking’. Dit boek is verschenen in 2014.