Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22 maart 2023

Traumasensitief begeleiden van leerlingen

Een meerderheid van jongeren in de middelbare schoolleeftijd heeft al te maken (gehad) met minstens één ingrijpende levensgebeurtenis. Het kan gaan om eenmalige gebeurtenissen (zoals een ongeluk of het verlies van iemand aan wie je gehecht bent), of om langdurig stressvolle omstandigheden (bijv. opgroeien met een zieke ouder, broer of zus, gepest worden, relatieproblemen/ (v)echtscheiding van de ouders, opgroeien in oorlogsgebied). Ook de afgelopen coronacrisis kan jongeren veel spanning en/of angst hebben opgeleverd. Als deze situaties overweldigend zijn en een kind of jongere overspoelen, tast dit hun gevoel van veiligheid aan en het gevoel controle te hebben op hun leven. Jongeren kunnen dan continue spanning ervaren, ‘levensstress’, zoals een jongere in mijn praktijk het onlangs noemde.

In deze tweeluik-workshop gaan we dieper in op traumatische aspecten van ingrijpende levenservaringen. We staan stil bij de uitwerking van overspoelende ervaringen in het brein, het lijf en het gedrag van leerlingen. En er is aandacht voor wat leerlingen van jou nodig hebben op school om te leren omgaan met ‘levensstress’ en weer controle te krijgen over hun leven. Het is een eerste aanzet om naar leerlingen te kijken door een ‘traumabril’.

In de workshop wordt theorie toegelicht en wordt er ervaringsgericht geoefend.

Overige informatie:

Doelgroep: docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkenden.
Aantal deelnemers: maximaal 12
Datum: woensdag 22 maart en woensdag 12 april 2023
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
Locatie: vergaderruimte Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20 te Nijmegen. Ingang Oost.

Over de trainer:

Tanja van Roosmalen (1969) is rouwtherapeut voor kinderen en jongeren. Na acht jaar als orthopedagoog in een academisch ziekenhuis en vijftien jaar als ambulant begeleider in het onderwijs te hebben gewerkt met leerlingen met een (vaak) levensbedreigende aandoening is zij zich verder gaan specialiseren in rouw na ingrijpend verlies. Dat doet ze vanuit haar eigen praktijk LEF Verliesbegeleiding, waar ze gezinnen, kinderen en jongeren ondersteunt, met name rondom ziekte en overlijden. Daarnaast is ze opleider bij de Post-HBO opleiding Omgaan met Verlies – Kinderen en Jongeren bij Opleidingen Land van Rouw en bij het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Haar ervaringen deelt ze ook regelmatig met publicaties in (social) media. In 2020 verscheen van haar het boek ‘Een pleister tegen tranen – ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder’, dat ze samen schreef met dr. Riet Fiddelaers-Jaspers en Machteld Lavell (uitgeverij: In De Wolken).

Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk. Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.