Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ondersteuningsplan

De komende vijftien jaar wordt in Nederland een route naar inclusief onderwijs ontwikkeld. Ook binnen ons samenwerkingsverband hebben we de ambitie en motivatie om tot inclusiever onderwijs te komen. De komende jaren onderzoeken we met elkaar hoe we aan deze ambitie vorm kunnen geven en zetten we de eerste stappen om ons onderwijs daadwerkelijk inclusiever te maken. Dat is de kern van ons ondersteuningsplan 2022-2026.

Vijf thema’s voor 2022-2026

Het ondersteuningsplan is niet van enkele mensen, maar van ons allen samen: schoolleiders, professionals op scholen, onze werkorganisatie, partners zoals gemeenten en jeugdhulporganisaties, schoolbesturen en medezeggenschapsorganen. Met elkaar zijn we gekomen tot vijf thema’s die in deze planperiode leidend zijn voor wat we doen:

  • Thema 1: een sterke basisondersteuning voor alle leerlingen
  • Thema 2: extra ondersteuning dichtbij
  • Thema 3: verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp
  • Thema 4: samenwerking en communicatie
  • Thema 5: kwaliteit staat centraal

De komende jaren zetten we ons als samenwerkingsverband in om binnen de ruimte en de grenzen van de wet passend onderwijs bij te dragen aan het gelijker maken van de kansen voor alle jongeren.