Home / Over ons / Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

De wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Samenwerkingsverbanden hebben hiermee een aantal wettelijke taken toebedeeld gekregen. Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband bij de implementatie van passend onderwijs was het opstellen van een ondersteuningsplan waarin het samenwerkingsverband vastlegt hoe zij passend onderwijs voor elke jongere in haar regio wil realiseren.

Met de start van passend onderwijs is een eerste ondersteuningsplan opgesteld. Sindsdien is de inrichting van passend onderwijs zowel op scholen als bij het samenwerkingsverband in volle gang en in ontwikkeling. Elke 4 jaar maakt het samenwerkingsverband een nieuw ondersteuningsplan. Met het ondersteuningsplan worden richtinggevende kaders voor de verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering vastgelegd.

Als download is het huidige (derde) ondersteuningsplan te vinden, waarin de uitgangspunten, doelen en werkwijzen voor de periode 2018-2022 zijn beschreven.