Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wat we doen

Kenniscentrum en netwerken

Passend onderwijs vraagt om een voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle onderwijsprofessionals. In de eerste plaats gebeurt dit binnen de scholen. Het samenwerkingsverband heeft hierbij een ondersteunende rol. We doen dat op verschillende manieren: met ons Kenniscentrum en met netwerken.

Kenniscentrum

Met het Kenniscentrum zetten we in op het versterken van de basisondersteuning. We organiseren scholingsactiviteiten gericht op het vergroten van kennis en het uitbreiden van vaardigheden van de professionals in de scholen.

Netwerken

We faciliteren netwerken waarmee we het leren van en met elkaar stimuleren. Er zijn netwerkbijeenkomsten voor specifieke onderwijsprofessionals, zoals zorg- en ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders en schoolmaatschappelijk werkers. Daarnaast zijn er themagerichte netwerken, zoals bijvoorbeeld NT2 en hoogbegaafdheid. In deze netwerken gaan professionals met elkaar aan de slag om de ondersteuning in de eigen school en binnen het samenwerkingsverband te versterken.

Hieronder vind je een overzicht van scholingen en netwerkbijeenkomsten. Klik op een van de items om meer te lezen en je in te schrijven. Deelname is trouwens gratis!

3 februari 2023

Cultuursensitief werken in het VO en VSO

Inhoud: Inleiding over basale cultuurverschillen en hoe deze van invloed zijn op waarden, normen en gedrag, mede gebaseerd op vooraf geïnventariseerde knelpunten en hulpvragen van deelnemers. Interactieve oefeningen om bewustwording…
Lees verder
7 februari 2023

Kennis- en uitwisselingsnetwerk Mentale Veerkracht

Aanleiding: In april 2021 hadden we, in de laatste netwerkbijeenkomst Mentale Veerkracht, de lezing van Marloes Kleinjan over mentaal welbevinden. Marloes is programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Youth…
Lees verder
13 maart 2023

Angstproblematiek in het V(S)O

Inleiding: In 2014 ben ik begonnen met mezelf te filmen tijdens een minder fijne periode in mijn leven. Ik wilde een documentaire maken en mensen laten zien hoe mijn leven…
Lees verder
22 maart 2023

Traumasensitief begeleiden van leerlingen

Een meerderheid van jongeren in de middelbare schoolleeftijd heeft al te maken (gehad) met minstens één ingrijpende levensgebeurtenis. Het kan gaan om eenmalige gebeurtenissen (zoals een ongeluk of het verlies…
Lees verder
6 april 2023

Netwerkbijeenkomst NT2

Inhoud: Uitwisseling werkwijzen en materialen NT2 Opzet: In kleine groepen gaan we … Inventariseren Hoe is de ondersteuning aan nieuwkomers op jouw school ingericht? Welke materialen gebruikt de school daarbij?…
Lees verder
7 april 2023

Proces-casus regie

Inhoud: Er is een groep leerlingen waar de problematiek verder rijkt dan het domein onderwijs. Er zijn problemen op meerdere leefgebieden en dus is er goede regie nodig op de…
Lees verder