Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wat we doen

Kenniscentrum en netwerken

Passend onderwijs vraagt om een voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle onderwijsprofessionals. In de eerste plaats gebeurt dit binnen de scholen. Het samenwerkingsverband heeft hierbij een ondersteunende rol. We doen dat op verschillende manieren: met ons Kenniscentrum en met netwerken.

Kenniscentrum

Met het Kenniscentrum zetten we in op het versterken van de basisondersteuning. We organiseren scholingsactiviteiten gericht op het vergroten van kennis en het uitbreiden van vaardigheden van de professionals in de scholen.

Netwerken

We faciliteren netwerken waarmee we het leren van en met elkaar stimuleren. Er zijn netwerkbijeenkomsten voor specifieke onderwijsprofessionals, zoals zorg- en ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders en schoolmaatschappelijk werkers. Daarnaast zijn er themagerichte netwerken, zoals bijvoorbeeld NT2 en hoogbegaafdheid. In deze netwerken gaan professionals met elkaar aan de slag om de ondersteuning in de eigen school en binnen het samenwerkingsverband te versterken.

Hieronder vind je een overzicht van scholingen en netwerkbijeenkomsten. Klik op een van de items om meer te lezen en je in te schrijven. Deelname is trouwens gratis!

4 oktober 2023

Traumasensitief begeleiden van leerlingen

Een meerderheid van jongeren in de middelbare schoolleeftijd heeft al te maken (gehad) met minstens één ingrijpende levensgebeurtenis. Het kan gaan om eenmalige gebeurtenissen (zoals een ongeluk of het verlies…
Lees verder
6 oktober 2023

Cultuursensitieve communicatievaardigheden

Inhoud: Deze training is een vervolg op de studiedag Cultuursensitief werken van februari jl. (verzorgd door Netwerk Cultuursensitief werken. Voor deelname is het niet noodzakelijk dat je deze studiedag hebt…
Lees verder
9 november 2023

Alweer ziekgemeld?!

Hoe stimuleren we de schoolaanwezigheid? Inhoud: Ziekteverzuim neemt toe en wordt ook wel het nieuwe spijbelen genoemd. Ook lezen we over toenemende aantallen thuiszitters. Hoe kun je als school hierop…
Lees verder